Support
Thai Coffin
082 7895391 080 4963926
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

               ธรรมาสน์ทั้งหมดที่ท่านเห็นเป็นบางส่วนเท่านั้น บางส่วนที่ไม่ได้ถ่ายรูปและไม่สามารถนำมาให้ชมได้ยังมีอีกเยอะครับด้วยความเคารพในความคิดและการออกแบบของทุกท่าน

เราจะใช้ความรู้ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมารวมกับประสปการณ์ที่มีมากกว่า20ปีทำธรรมาสน์หรือโต๊ะที่ช่วยงานบุญแล้วลงตัวดูดีได้จะทำอย่างสุดฝีมือครับ และที่เป็นข้อจำกัดเรื่องขนาดไม้ สีของเนื้อไม้ อายุของเนื้อไม้ สีย้อมไม้ แผ่นทอง รวมไปอีกหลายๆอย่างที่ประกอบจนเกิดเป็นโต๊ะหมู่หนึ่งชุด 

หากเราสามารถทำได้จะรีบทำให้ทันทีเพื่อเป็นการสนับสนุนงานบุญธรรมาสน์ครับ

จำนวนสินค้า: 13   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
ธรรมมาสน์ 1 ชั้น ธรรมมาสน์ 1 ชั้น ธรรมมาสน์ 1 ชั้น
เพิ่มเมื่อ: 11/02/2011
รายละเอียด: เลือกไม้เนื้อแข็ง-ไม้สักพร้อมงานฝั่งร่องกระจก-งานฝั่งมุกแท้-เทียม
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
ธรรมาสน์ ๒ ชั้นไม้สักฝังมุกแท้ลายไทย ธรรมาสน์ ๒ ชั้นไม้สักฝังมุกแท้ลายไทย ธรรมาสน์ ๒ ชั้นไม้สักฝังมุกแท้ลายไทย
เพิ่มเมื่อ: 08/02/2013
รายละเอียด: ธรรมาสน์ ๒ ชั้นไม้สักฝังมุกแท้ลายไทย
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
ธรรมมาสน์3ช้น ธรรมมาสน์3ช้น
เพิ่มเมื่อ: 18/01/2011
รายละเอียด: เลือกไม้เนื้อแข็ง-ไม้สักพร้อมงานฝั่งร่องกระจก-งานฝั่งมุกแท้-เทียม
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
 ธรรมาสน์ ๓ ชั้นสีดำไม้สักฝังมุกแท้ลายไทยนางรำ  ธรรมาสน์ ๓ ชั้นสีดำไม้สักฝังมุกแท้ลายไทยนางรำ  ธรรมาสน์ ๓ ชั้นสีดำไม้สักฝังมุกแท้ลายไทยนางรำ
เพิ่มเมื่อ: 08/02/2013
รายละเอียด: ธรรมาสน์ ๓ ชั้นสีดำไม้สักฝังมุกแท้ลายไทยนางรำ
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 04/01/2012
รายละเอียด: ธรรมมาสน์ ๑ ชั้นฝั่งมุกลายจีน
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 15/04/2011
รายละเอียด: ธรรมาสน์ไม้เนื้อแข็งฝังมุกลายจีน ๒ ชั้น ไม้เนื้อแข็ง-ไม้สัก เลือกได้
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
อาสนะสงฆ์ไม้สักฝังมุกแท้ลายไทย
เพิ่มเมื่อ: 27/12/2012
รายละเอียด: อาสนะสงฆ์ไม้สักฝังมุกแท้ลายไทย ราคาถูก ใช้สำหรับพระสงฆ์ที่มีปัญหาเรื่องการยืน-นั่ง
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
ธรรมมาสน์ 2 ชั้น ธรรมมาสน์ 2 ชั้น
เพิ่มเมื่อ: 18/01/2011
รายละเอียด: เลือกประเภทไม้เนื้อแข็ง-ไม้สักพร้อมงานฝั่งร่องกระจก-มุกแ้ท้-เทียม
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 08/08/2011
รายละเอียด: ธรรมาสน์ ด้านข้าง - ขวา ปรินิพพาน
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 04/09/2011
รายละเอียด: ธรรมาสน์ ด้านซ้าย - ประสูติ
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 15/04/2011
รายละเอียด: ธรรมาสน์ ๑ ชั้น งานปิดทอง+ฝั่งกระจก
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 08/08/2011
รายละเอียด: ธรรมาสน์ ๑ ชั้น ด้านหน้า
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 01/08/2011
รายละเอียด: ขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1