Support
Thai Coffin
082 7895391 080 4963926
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Youtube-อาสนะสงฆ์แบบใหม่

วันที่: 02-02-2013

            อาสนะแบบใหม่ที่แก้ปัญหาพระที่มีอายุเยอะหรือมีปัญหาเรื่องข้อเข่าไม่สามารถนั่งขัดสมาธิได้นานๆ มาดูกันว่า  อาสนะสงฆ์แบบใหม่  ที่ผ่านการออกแบบเป็นแบบไหน  วีดีโอชุดนี้เป็นการประยุกต์ นำองค์เทพ จัดใว้ตรงกลางพนักพิง ให้ความรู้สึกโล่ง นั่งได้ถุกสุขลักษณะ โปร่งสบายตา ลายคด ล้อมรอบเทพไปเน้นจุดเด่นที่องค์เทพพนม ให้เหลือเพียงองค์เดียว ส่วนด้านบนเสริม ด้วยลายคดอีกชั้น ใช้ความสมดุลขององค์ประกอบศิลป์มาช่วยให้ดูดีอีกแบบ 

               การส่งเสริมให้พระสงฆ์ มีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธช่วยกันทนุบำรุงศาสนา ให้สืบไปตามหลักพุทธศาสนา