Support
Thai Coffin
082 7895391 080 4963926
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ค่าไฟของโลงเย็น

วันที่: 13-11-2011

ค่าไฟของโลงเย็น (วันละไม่ถึง27บาท กรณีเปิด24ชม.คอมทำงานไม่หยุด แต่ในความจริงคอม จะทำงานเพียงแค่ 50% ประมาณค่าไฟจะอยู่ที่ 13.5 บาท/วัน)

 
            ก่อนที่เราจะทราบ ค่าไฟฟ้าของโลงเย็น เราควรจะทราบว่า โลงเย็นกินไฟเท่าไหร่เสียก่อน โดยสังเกตที่เขียนว่า โลงเย็นใช้กำลังไฟฟ้า กี่วัตต์  หน่วยเป็นวัตต์ (Watt) ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวนวัตต์มาก ก็กินไฟมากตามไปด้วย ดังนั้นท่านสามารถคำนวณดูจาก อุปกรณ์ทั้งหมดของโลงเย็นใช้ อะไรบ้างกี่ชนิดแต่ละชนิดกินไฟกี่วัตต์ และเปิดใช้งานประมาณเดือนละกี่ชั่วโมง หลังจากนั้นท่านก็นำมาคิดคำนวณ ท่านจะทราบว่าในแแต่ละเดือนท่านใช้ค่าไฟของโลงเย็น ไปประมาณกี่หน่วยเพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ หรือใช้ออกแบบ คำนวณโลงเย็นได้ในอนาคต

สูตรที่ใช้ในการคิดค่าไฟ

กำลังไฟฟ้า (วัตต์)   ÷1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานใน 1 วัน = จำนวนหน่วย

สำหรับโลงเย็น 1 ใบ ใช้อุปกรณ์ ตามรายการดังต่อไปนี้


ตัวอย่าง วัดได้จัดงานศพ  โดยเปิดการใช้งานโลงเย็น 7 วันตลอด 24 ชม.

 

1. หลอดประหยัดไฟฟ้าขนาด 11 วัตต์ จำนวน 1 ดวง เปิดใช้24ชม. 7วัน

     11วัตต์ ÷1000 x 24ชม.x 7วัน   =   1.85   หน่วย

2. พัดลมดูดความร้อน ขนาด 12 วัตต์ จำนวน 1 ตัว   เปิดใช้24ชม. 7วัน

        12วัตต์ ÷1000 x 24ชม.x 7วัน   =  2.016  หน่วย

3. พัดลมเป่าความเย็น ขนาด 12 วัตต์ จำนวน 1 ตัว   เปิดใช้24ชม. 7วัน

        12วัตต์ ÷1000 x 24ชม.x 7วัน   =   2.016   หน่วย

4. คอมเพรสเซอร์ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เปิด 24 ชั่วโมง7วัน

         330วัตต์ ÷1000 x 24ชม.x 7วัน   =   55.44   หน่วย

รวม 1 + 2 + 3 + 4 = 61.32 หน่วย

สมมติ ว่า  วัดมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 3 บาทต่อหน่วย

โลงเย็นจะใช้ค่าไฟไปเท่ากับ 3 บาท X 61.32 หน่วย = 183.96 บาทต่อ 7 วัน

หรือเฉลี่ย ค่าไฟของโลงเย็น ต่อวัน 26.28 บาทต่อวัน

 เพิ่มเติม การแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า  มาให้ดูด้วยครับ

อัตราค่าไฟฟ้า ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจ ของทุกศาสนา โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

1.1 อัตราปกติ

 

 

 

 

 

  ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1.1.1 ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 8.19
5 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 - 5) 0  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6 - 15) 1.3576  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 - 25) 1.5445  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 - 35) 1.7968  
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 - 100) 2.1800  
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 - 150) 2.2734  
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400) 2.7781  
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 2.9780  
1.1.2 ใช้พลังงานไฟฟ้า เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 40.90
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 - 150) 1.8047  
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400) 2.7781  
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 2.9780  

 

 

1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

 

 

 

  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
Peak Off Peak
1.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 3.6246 1.1914 228.17
1.2.2 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 4.3093 1.2246 57.95
Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00 น. - 22.00 น.
Off Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 22.00 น. - 09.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

หมายเหตุ

  1.  

     ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดเกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย ให้ใช้อัตราประเภทที่ 1.1.2

  2. ประเภทที่ 1.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลง ซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย

  3. ประเภทที่ 1.2 เป็นอัตราเลือก เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 1.1 ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

 

 ขอบคุณข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

                             ค่าไฟของโลงเย็น ต่อวัน                          26.28 บาทต่อวัน

เห็นไหมครับค่าไฟไม่ได้แแพงเป็นหลายๆร้อย ต่อวันเหมือนอย่างบางคนเข้าใจผิดเลย

คราวนี้  ก็ไม่ต้องกลัว ค่าไฟ  แพงๆมาทำให้กังวลใจแล้วนะครับ การใช้โลงเย็น เท่ากับสนับสนุนการประหยัดไฟ และ ช่วยกันลดโลกร้อน ช่วยกันดูแลโลกให้น่าอยู่ ส่งเสริมธรรมชาติให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับช่วยๆกัน

ข้อมูล ณ  วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓