Support
Thai Coffin
082 7895391 080 4963926
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

พุทธวิธี เตรียมตัวตาย

วันที่: 17-08-2011

เชิญดูวีดีโอออนไลน์ ได้เลยครับ พุทธวิธี เตรียมตัวตาย

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาภายในหนังสือ

"มีสติไม่สร้างกรรมใหม่ เผชิญกรรมเก่าอย่างไม่เป็นทุกข์ ด้วยกรรมฐาน"


   หนังสือ พุทธวิธีเตรียมตัวตาย เล่มนี้ เป็นบทพระธรรมเทศนาของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ทางสำนักพิมพ์เห็นว่า เป็นบทพระธรรมเทศนาที่ดีมีประโยชน์ ช่วยให้คนเข้าใจกฎแห่งกรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง จึงนำมาจัดวรรคตอน ซอยแบ่งหน้า ย่อหน้า ตั้งหัวข้อย่อย เหยาะสีอักษร วาดภาพประกอบพร้อมคำ การ์ตูน ทำเชิงอรรถเสริมคำอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านอ่านง่ายและและเข้าใจเนื้อความได้ อย่าง รวดเร็ว แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น

พุทธวิธีเตรียมตัวตาย ๑ - หลวงพ่อจรัญ


ดูสิบรอบ คิดสิบหน ฝึกฝนปัญญา ฉลาดใช้ เฉลียวคิด ชีวิตสนุก สุข สงบ เย็น

หลังจากดูตอนแรก แล้วยังอยากดูต่อ ตามไปดูเรื่องนี้ต่อตอนที่สองได้เลยครับ

พุทธวิธีเตรียมตัวตาย ๒ - หลวงพ่อจรัญ

                                                                        ร่วมส่งเสริมธรรมะ  ร้านคงกระพันโลงเย็น